Search Hashtag & User

# Instagram Story & Photos & Videos

- 269.3k posts

Latest #ਦ Posts

 • #ਦ ੌਲਤ ਤਾਂ #ਵ ਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਵੀ #ਮ ਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ‼
  ਪਰ #ਪਹ ਿਚਾਣ ਆਵਦੇ #ਦਮ ਤੇ ਹੀ #ਬਣ ਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ‼ ..
 • #ਦੌਲਤ ਤਾਂ #ਵਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਵੀ #ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ‼
ਪਰ #ਪਹਿਚਾਣ ਆਵਦੇ #ਦਮ ਤੇ ਹੀ #ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ‼ ..
 •  0  0 9 seconds ago

Advertisements

 • Attitude_ਬਿੱਲੋ_ਸਾਡਾ_ਨੀ,
  ਤੇਰੇ_ਨਖਰਿਆਂ_ਨੂੰ_ਖਾਜੂਗਾ..
  ਤੂੰ_ਕਿੰਨਾ_ਈ_ਸੰਭਾਲ_ਕੇ_ਰੱਖ_ਲਾ_ਨੀ,
  ਤੇਰਾ #ਦ ਿਲ❤ #ਸ ਾਡੇ_ਤੇ_ਆਜੂਗਾ..kaushik
 • Attitude_ਬਿੱਲੋ_ਸਾਡਾ_ਨੀ,
ਤੇਰੇ_ਨਖਰਿਆਂ_ਨੂੰ_ਖਾਜੂਗਾ..
ਤੂੰ_ਕਿੰਨਾ_ਈ_ਸੰਭਾਲ_ਕੇ_ਰੱਖ_ਲਾ_ਨੀ,
ਤੇਰਾ #ਦਿਲ❤ #ਸਾਡੇ_ਤੇ_ਆਜੂਗਾ..kaushik
 •  4  0 1 hour ago
 • #ਛ ੱਡਤੀ👎 ਮੈਂ #ਦ ਾਰੂ 🍺ਤੇਰੇ ਨੈਣਾ 👀 #ਵ ਾਲੀ ਬਹੁਤ 👆ਆ. . 
  ਤੂੰ✋ #ਨ ਾਂ ਛੱਡ ਦੇਈਂ #ਕ ੰਮ 💪ਆਇਆ #ਮਸ ਾਂ ਲੋਟ 🙏ਆ @_ja5s_saini13
 • #ਛੱਡਤੀ👎 ਮੈਂ #ਦਾਰੂ 🍺ਤੇਰੇ ਨੈਣਾ 👀#ਵਾਲੀ ਬਹੁਤ 👆ਆ. . 
ਤੂੰ✋ #ਨਾਂ ਛੱਡ ਦੇਈਂ #ਕੰਮ 💪ਆਇਆ #ਮਸਾਂ ਲੋਟ 🙏ਆ @_ja5s_saini13
 •  2  1 2 hours ago

Advertisements

 • ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ੍ਹ ਤੇਰੀ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦੇ ਨਹੀਂ,
  ਸੱਚ ਜਾਨੀ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਅਸੀਂ ਕੱਖ ਦੇ ਨਹੀਂ...
  ਤਸਵੀਰ ਤੇਰੀ ਰੱਖ ਲਈ ਹੈ #ਦ ਿਲ ਦੇ ਵਿਚ,
  ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੱਕ ਦੇ ਨਹੀਂ !! Wait for ji⚷❤
 • ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ੍ਹ ਤੇਰੀ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦੇ ਨਹੀਂ,
ਸੱਚ ਜਾਨੀ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਅਸੀਂ ਕੱਖ ਦੇ ਨਹੀਂ...
ਤਸਵੀਰ ਤੇਰੀ ਰੱਖ ਲਈ ਹੈ #ਦਿਲ ਦੇ ਵਿਚ,
ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੱਕ ਦੇ ਨਹੀਂ !! Wait for ji⚷❤
 •  3  1 4 hours ago
 • #ਸ ਾਡੇ #ਦ ੁਸ਼ਮਣਾਂ😈ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋਂ ਸਾਰੇ #ਇ ੱਕੋ👆🏻 ਗੱਲ ਕਹਿਣਗੇ
  ਵੀ ਸਾਲੇ ਬੰਦੱ ਤਾਂ #ਚ ੋਬਰ😋🤞🏻 ਆ ਪਰ ਆਪਣੀ #ਹ ੈਨੀ😜🤭 #Wmk 👏🏻 #Din #Aungay #Haseen 😎
 • #ਸਾਡੇ #ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ😈ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋਂ ਸਾਰੇ #ਇੱਕੋ👆🏻 ਗੱਲ ਕਹਿਣਗੇ 
ਵੀ ਸਾਲੇ ਬੰਦੱ ਤਾਂ #ਚੋਬਰ😋🤞🏻 ਆ ਪਰ ਆਪਣੀ #ਹੈਨੀ😜🤭 #Wmk👏🏻#Din #Aungay #Haseen😎
 •  16  2 4 hours ago
 • ..😎 #ATTITUDE ਹੋਣ ਨਾਲ #ਕ ੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ #SMILE
  #ਇ ੰਦਾਂ ਦੀ #ਦੳ ਕਿ #ਲ ੋਕਾਂ👬👥👬 ਦੇ
  #ਦ ਿਲ ❤️ਮਚ ਜਾਣ
 • ..😎#ATTITUDE ਹੋਣ ਨਾਲ #ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ #SMILE☺
 #ਇੰਦਾਂ ਦੀ #ਦੳ ਕਿ #ਲੋਕਾਂ👬👥👬 ਦੇ 
#ਦਿਲ ❤️ਮਚ ਜਾਣ
 •  1  0 4 hours ago

Advertisements

 • #ਛ ੱਡਤੀ👎 ਮੈਂ #ਦ ਾਰੂ 🍺ਤੇਰੇ ਨੈਣਾ 👀 #ਵ ਾਲੀ ਬਹੁਤ 👆ਆ.
  .
  ਤੂੰ✋ #ਨ ਾਂ ਛੱਡ ਦੇਈਂ #ਕ ੰਮ 💪ਆਇਆ #ਮਸ ਾਂ ਲੋਟ 🙏ਆ
  #sachiyagallan
 • #ਛੱਡਤੀ👎 ਮੈਂ #ਦਾਰੂ 🍺ਤੇਰੇ ਨੈਣਾ 👀#ਵਾਲੀ ਬਹੁਤ 👆ਆ.
.
ਤੂੰ✋ #ਨਾਂ ਛੱਡ ਦੇਈਂ #ਕੰਮ 💪ਆਇਆ #ਮਸਾਂ ਲੋਟ 🙏ਆ
#sachiyagallan
 •  22  6 4 hours ago
 • ਜਾਨ _ਉਹਨਾ _ਉੱਤੋ _ਵਾਰ _ਦਈ _ਏ
  #ਮ ਿੱਠੀਏ _ਨੀ -ਜਿਹੜੇ -ਸਾਨੰੂ - #ਦ ਿੱਲੋ _ਚਾਹੁੰਦੇ_ ਨੇ
 • ਜਾਨ _ਉਹਨਾ _ਉੱਤੋ _ਵਾਰ _ਦਈ _ਏ 
#ਮਿੱਠੀਏ _ਨੀ -ਜਿਹੜੇ -ਸਾਨੰੂ -#ਦਿੱਲੋ _ਚਾਹੁੰਦੇ_ ਨੇ
 •  25  6 4 hours ago
 • 👩ਕਹਿੰਦੀ ਕਿੰਨਾ❤️ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ
  ਕੋਈ #ਗਵ ਾਹ 👱‍♂️👱‍♂️ਹੈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ?
  🧑ਮੈ ਕਿਹਾ ਗਵਾਹ🧑👩 ਦੋ ਹੀ ਨੇ
  ਇਕ #ਤ ਾਰੇ 💫ਉਹ ਬੋਲ 🤐ਨਹੀ ਸਕਦੇ
  ਦੂਜਾ ਮੇਰਾ❤️ #ਦ ਿਲ ਜਿਸ ਦੀ ਤੂੰ👩 ਸੁਣ👂ਨਹੀ ਸਕਦੀ !!!😘😘 #jacksta #
 • 👩ਕਹਿੰਦੀ ਕਿੰਨਾ❤️ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ
ਕੋਈ #ਗਵਾਹ 👱‍♂️👱‍♂️ਹੈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ?
🧑ਮੈ ਕਿਹਾ ਗਵਾਹ🧑👩 ਦੋ ਹੀ ਨੇ
ਇਕ #ਤਾਰੇ 💫ਉਹ ਬੋਲ 🤐ਨਹੀ ਸਕਦੇ
ਦੂਜਾ ਮੇਰਾ❤️ #ਦਿਲ ਜਿਸ ਦੀ ਤੂੰ👩 ਸੁਣ👂ਨਹੀ ਸਕਦੀ !!!😘😘 #jacksta#
 •  0  1 4 hours ago
 • #ਪ ੈਸੇ ਤੇ ਨਹੀਂ #ਮਰ ੀ ਦਾ #ਸ ੋਹਣੀਏ ਪਿਆਰ #ਦ ਿਲੋਂ ਕਰੀਦਾ .. #ਜ ਿੱਥੇ ਲੱਗ ਜਾਵੇ #ਯ ਾਰੀ ਫਿਰ ਹਿੱਕ #ਤ ਾਣ ਕੇ ਨਾਲ #ਖੜ ੍ਹੀ ਦਾ.......
 • #ਪੈਸੇ ਤੇ ਨਹੀਂ #ਮਰੀ ਦਾ #ਸੋਹਣੀਏ ਪਿਆਰ #ਦਿਲੋਂ ਕਰੀਦਾ .. #ਜਿੱਥੇ ਲੱਗ ਜਾਵੇ #ਯਾਰੀ ਫਿਰ ਹਿੱਕ #ਤਾਣ ਕੇ ਨਾਲ #ਖੜ੍ਹੀ ਦਾ.......
 •  6  0 4 hours ago
 • ਆਪਣੇ ਚਹਿਰੇ😊 ਤੋ ਉਦਾਸੀ ਉਡਾ ਦੋ ਜਨਾਬ ...!!! #ਮ ੰਨਿਆ ਕੇ ਵਕਤ🕑 ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਰਿਹਾ... ਪਰ ਕੱਟਾਂਗੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਹੀ💪🏼....... #ਦ ੀਪ_ਪ੍ਰਦੀਪ✍️
 • ਆਪਣੇ ਚਹਿਰੇ😊 ਤੋ ਉਦਾਸੀ ਉਡਾ ਦੋ ਜਨਾਬ ...!!! #ਮੰਨਿਆ ਕੇ ਵਕਤ🕑 ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਰਿਹਾ... ਪਰ ਕੱਟਾਂਗੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਹੀ💪🏼....... #ਦੀਪ_ਪ੍ਰਦੀਪ✍️
 •  19  0 5 hours ago
 • 👉ਜਿੱਥੇ #ਦ ੁਨੀਆ😏ਅੱਖਾਂ #ਫ ੇਰ ਲੈਂਦੀ
  ਉੱਥੇ #ਤ ੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ❤ #ਮ ਿਲਾਂਗੇ ਮਿੱਤਰਾ...👈💯 #Jasmail_
 • 👉ਜਿੱਥੇ #ਦੁਨੀਆ😏ਅੱਖਾਂ #ਫੇਰ ਲੈਂਦੀ
ਉੱਥੇ #ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ❤#ਮਿਲਾਂਗੇ ਮਿੱਤਰਾ...👈💯#Jasmail_
 •  4  0 5 hours ago

Advertisements

 • #ਅ ੱਖੀਆਂ ਨੂੰ #ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ #ਤ ੈਨੂੰ . #ਤ ੱਕਣੇ ਦੀ..💓 #ਦ ਿਲ ਕਰੇ #ਸ ਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਤੈਨੂੰ #ਸ ਾਂਭ ਕੇ #ਰ ੱਖਣੇ ਦੀ..💓
 • #ਅੱਖੀਆਂ ਨੂੰ #ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ #ਤੈਨੂੰ .#ਤੱਕਣੇ ਦੀ..💓 #ਦਿਲ ਕਰੇ #ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਤੈਨੂੰ #ਸਾਂਭ ਕੇ #ਰੱਖਣੇ ਦੀ..💓
 •  9  0 5 hours ago
 • ਇਕ ਪਾਸੇ ਲੈਦੇ ਮਰਦ👬 #ਸਟ ੈਡ ਅੜ ਕੇ..
  ਗੱਲ #ਦ ੋਗਲੀ ਜੋ ਕਰਦੇ ੳ ਦੱਲੇ ਬੱਲੀਏ ..
  .ਡਾਰ #ਗ ਿਦੜਾ ਦੀ ਕਰਦੀ 🔫ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਦੇ ਨਾ ..
  ਸ਼ੇਰ 💪ਮੜਕਾ ਨਾਂ #ਘ ੁਮਦੇ ਨੇ ਕੱਲੇ ਬੱਲੀਏ..🔫
 • ਇਕ ਪਾਸੇ ਲੈਦੇ ਮਰਦ👬 #ਸਟੈਡ ਅੜ ਕੇ..
ਗੱਲ #ਦੋਗਲੀ ਜੋ ਕਰਦੇ ੳ ਦੱਲੇ ਬੱਲੀਏ ..
.ਡਾਰ #ਗਿਦੜਾ ਦੀ ਕਰਦੀ 🔫ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਦੇ ਨਾ ..
ਸ਼ੇਰ 💪ਮੜਕਾ ਨਾਂ #ਘੁਮਦੇ ਨੇ ਕੱਲੇ ਬੱਲੀਏ..🔫
 •  7  6 5 hours ago
 • #ਅ ੱਖੀਆਂ ਨੂੰ #ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ #ਤ ੈਨੂੰ . #ਤ ੱਕਣੇ ਦੀ..💓
  #ਦ ਿਲ ਕਰੇ #ਸ ਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਤੈਨੂੰ #ਸ ਾਂਭ ਕੇ #ਰ ੱਖਣੇ ਦੀ..💓#❤❤
 • #ਅੱਖੀਆਂ ਨੂੰ #ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ #ਤੈਨੂੰ .#ਤੱਕਣੇ ਦੀ..💓
#ਦਿਲ ਕਰੇ #ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਤੈਨੂੰ #ਸਾਂਭ ਕੇ #ਰੱਖਣੇ ਦੀ..💓#❤❤
 •  11  3 5 hours ago
 • ਅੱਜ ਕੱਲ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ੲੇ #ਦ ਿਲ,
  ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਾਪਣਾ ਬਣਾੳੁਣ ਤੇ,, ਅਾਕੜ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ #ਲ ੋਕ
  ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ #ਚ ਾਹੁਣ ਤੇ...
 • ਅੱਜ ਕੱਲ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ੲੇ #ਦਿਲ,
 ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਾਪਣਾ ਬਣਾੳੁਣ ਤੇ,, ਅਾਕੜ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ #ਲੋਕ 
ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ #ਚਾਹੁਣ ਤੇ...
 •  7  0 5 hours ago
 • Look 👀 ਤੋਂ ਆ #Passionate ਗੱਭਰੂ 😎
  #ਦ ਿਲ ❤️ ਦੇ ਨੀ ਮਾੜੇ ਖਾਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਆ 💢
  👬ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗ ਮਰੂ-ਮਰੂ ਹੁੰਦੀ ਨੀ 😏
  22 #ਜ ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਲੁੱਟੇ 🕺 ਪੂਰੇ #ਬ ੁੱਲ੍ਹੇ ਆ 😇
 • Look 👀 ਤੋਂ ਆ #Passionate ਗੱਭਰੂ 😎
#ਦਿਲ ❤️ ਦੇ ਨੀ ਮਾੜੇ ਖਾਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਆ 💢
👬ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗ ਮਰੂ-ਮਰੂ ਹੁੰਦੀ ਨੀ 😏
22 #ਜਿੰਦਗੀ ਦੇ ਲੁੱਟੇ 🕺 ਪੂਰੇ #ਬੁੱਲ੍ਹੇ ਆ 😇
 •  3  0 5 hours ago
 • #ਹ ੱਥ ਫੜੀ ਰੱਖੀਂ #ਸ ੱਜਣਾ #ਦ ੁਨੀਆ ਵਿੱਚ #ਭ ੀੜ ਬਹੁਤ #ਭ ਾਰੀ ਆ #ਖ ੋ ਨਾਂ ਜਾਵਾਂ #ਕ ਿਤੇ #ਮ ੈਂ 💔 #ਇਹ ਤੇਰੀ #ਜ ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ
 • #ਹੱਥ ਫੜੀ ਰੱਖੀਂ #ਸੱਜਣਾ #ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ #ਭੀੜ ਬਹੁਤ #ਭਾਰੀ ਆ #ਖੋ ਨਾਂ ਜਾਵਾਂ #ਕਿਤੇ #ਮੈਂ 💔 #ਇਹ ਤੇਰੀ #ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ
 •  22  1 5 hours ago

Advertisements

 • 🙌 #ਦ ਾਅਵੇ ਨੀ✋ ਕਰੀ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ☺ #ਚ ੰਗੇ ਹੋਣ ਦੇ👌👬
  ਸਾਰਿਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ❤ #ਦ ਿਲ ਸਾਫ ਯਾਰਾਂ 👍 ਦਾ..
 • 🙌#ਦਾਅਵੇ ਨੀ✋ ਕਰੀ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ☺#ਚੰਗੇ ਹੋਣ ਦੇ👌👬
ਸਾਰਿਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ❤#ਦਿਲ ਸਾਫ ਯਾਰਾਂ 👍 ਦਾ..
 •  1  0 6 hours ago
 • ..😎 #ATTITUDE ਹੋਣ ਨਾਲ #ਕ ੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ #SMILE#ਇ ੰਦਾਂ ਦੀ #ਦੳ ਕਿ #ਲ ੋਕਾਂ👬👥👬 ਦੇ #ਦ ਿਲ ❤️ਮਚ ਜਾਣ
 • ..😎#ATTITUDE ਹੋਣ ਨਾਲ #ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ #SMILE☺ #ਇੰਦਾਂ ਦੀ #ਦੳ ਕਿ #ਲੋਕਾਂ👬👥👬 ਦੇ #ਦਿਲ ❤️ਮਚ ਜਾਣ
 •  8  1 6 hours ago
 • #ਅ ੱਖੀਆਂ ਨੂੰ #ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ #ਤ ੈਨੂੰ . #ਤ ੱਕਣੇ ਦੀ..💓 #ਦ ਿਲ ਕਰੇ #ਸ ਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਤੈਨੂੰ #ਸ ਾਂਭ ਕੇ #ਰ ੱਖਣੇ ਦੀ..💓 #SOURAV
 • #ਅੱਖੀਆਂ ਨੂੰ #ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ #ਤੈਨੂੰ .#ਤੱਕਣੇ ਦੀ..💓 #ਦਿਲ ਕਰੇ #ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਤੈਨੂੰ #ਸਾਂਭ ਕੇ #ਰੱਖਣੇ ਦੀ..💓#SOURAV
 •  12  4 6 hours ago
 • ਉਸ #ਮ ਾਲਕ 🙏 ਦੀਆਂ #ਸ ਿਰ ਤੇ 😇 #ਮ ਿਹਰਾਂ ਨੇ
  #ਦ ਿਨ #ਰ ਾਤ 🌙 #ਸ਼ ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ 👆 ਆਂ #ਚ ੁੱਪ 🙂 ਰਹਿਨਾ ਸਾਡੀ #ਆਦਤ
  ਨਾ ❌ #ਸਮਝ ੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ 💪 #ਡਰਦ ੇ ਆਂ
 • ਉਸ #ਮਾਲਕ 🙏 ਦੀਆਂ #ਸਿਰ ਤੇ 😇 #ਮਿਹਰਾਂ ਨੇ
#ਦਿਨ #ਰਾਤ 🌙 #ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ 👆 ਆਂ #ਚੁੱਪ 🙂 ਰਹਿਨਾ ਸਾਡੀ #ਆਦਤ ਏ
ਨਾ ❌ #ਸਮਝੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ 💪 #ਡਰਦੇ ਆਂ
 •  13  4 6 hours ago

Advertisements

 • ਪਾ ਕੇ ਮਾੜੇ👳 ੳੁੱਤੇ💪 #ਰ ੋਹਬ ਬਹੁਤੀ #ਹਵ ਾ ਨੀ ਦਿਖਾੲੀ ਦੀ
  ਫੜ ਮੰਗਵੀਂ 🔫 #ਦ ੁਨਾਲੀ ਕਦੇ #ਫ ੋਟੋ🎥🙈 ਨੀ ਕਰਾੲੀ ਦੀ 💯✔
 • ਪਾ ਕੇ ਮਾੜੇ👳 ੳੁੱਤੇ💪 #ਰੋਹਬ ਬਹੁਤੀ #ਹਵਾ ਨੀ ਦਿਖਾੲੀ ਦੀ 
ਫੜ ਮੰਗਵੀਂ 🔫#ਦੁਨਾਲੀ ਕਦੇ #ਫੋਟੋ🎥🙈 ਨੀ ਕਰਾੲੀ ਦੀ 💯✔
 •  2  0 6 hours ago
 • #ਦ ੌਲਤ ਤਾਂ #ਵ ਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਵੀ #ਮ ਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ ਪਰ #ਪਹ ਿਚਾਣ ਆਵਦੇ #ਦਮ ਤੇ ਹੀ #ਬਣ ਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ 👉Gurwinder Braich👈
 • #ਦੌਲਤ ਤਾਂ #ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਵੀ #ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ ਪਰ #ਪਹਿਚਾਣ ਆਵਦੇ #ਦਮ ਤੇ ਹੀ #ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ 👉Gurwinder Braich👈
 •  8  1 6 hours ago
 • #ਅ ੱਖੀਆਂ ਨੂੰ #ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ #ਤ ੈਨੂੰ . #ਤ ੱਕਣੇ ਦੀ..💓 #ਦ ਿਲ ਕਰੇ #ਸ ਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਤੈਨੂੰ #ਸ ਾਂਭ ਕੇ #ਰ ੱਖਣੇ ਦੀ..💓
 • #ਅੱਖੀਆਂ ਨੂੰ #ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ #ਤੈਨੂੰ .#ਤੱਕਣੇ ਦੀ..💓 #ਦਿਲ ਕਰੇ #ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਤੈਨੂੰ #ਸਾਂਭ ਕੇ #ਰੱਖਣੇ ਦੀ..💓
 •  14  1 6 hours ago
 • #ਦ ੇਖ ਅੱਖਾ ਵਿਚ ਝਲਕੇ #ਗਰ ੂਰ ਨੀ.. #ਇਹ ਤਾ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ #ਸਰ ੂਰ ਨੀ.
 • #ਦੇਖ ਅੱਖਾ ਵਿਚ ਝਲਕੇ #ਗਰੂਰ ਨੀ.. #ਇਹ ਤਾ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ #ਸਰੂਰ ਨੀ.
 •  9  1 6 hours ago
 • #ਤਕੜ ਾ ਵੀ ਹੋੳੁ 💪ਕੋਈ #ਘਰ 🏠 ਅਾਪਣੇ ਏਦਾ ਦਾ ਨੀ #ਦ ਿਲ💕 ਵਿੱਚ # ਡਰ ਅਾਪਣੇ....$#
 • #ਤਕੜਾ ਵੀ ਹੋੳੁ 💪ਕੋਈ #ਘਰ🏠 ਅਾਪਣੇ ਏਦਾ ਦਾ ਨੀ #ਦਿਲ💕 ਵਿੱਚ # ਡਰ ਅਾਪਣੇ....$#
 •  18  1 6 hours ago