Search Hashtag & User

#c4c Instagram Story & Photos & Videos

c4c - 11.1m posts

Latest #c4c Posts

 • 🥰
 • 🥰
 •  6  1 13 hours ago
 • To : @saltshua
  Hello Pamá của con 🙆 Pamá của con bám nhau từ hồi Tết tới giờ rồi nè ! Pamá ít onl zl :(( Pamá iu thương con lắm ! Lâu lâu hơn mất dại xíu thôi nhưng con vẫn iu thương pa má lắm 🙆 Mau kiếm má cho con nào chứ đóng lần hai vai mệt lắm Pamá nhỉ ?
 • To : @saltshua 
Hello Pamá của con 🙆 Pamá của con bám nhau từ hồi Tết tới giờ rồi nè ! Pamá ít onl zl :(( Pamá iu thương con lắm ! Lâu lâu hơn mất dại xíu thôi nhưng con vẫn iu thương pa má lắm 🙆 Mau kiếm má cho con nào chứ đóng lần hai vai mệt lắm Pamá nhỉ ?
 •  23  1 13 hours ago
 • what should i post on my story??🤔
 • what should i post on my story??🤔
 •  5  1 13 hours ago