Search Hashtag & User

#photolocker Instagram Story & Photos & Videos

photolocker - 1.1m posts

Latest #photolocker Posts

 • היום בפינת השישי שלנו: אירוס. 🌷
  (שווה ללחוץ Play 🎬 🎼 על התמונה) •צמח מוגן ‼️
  •ממשפחת האירוסיים. •קיימים 300 מינים שהם גאופיטים רב-שנתיים.
  •פרחיו של האירוס ייחודיים, צורותיהם וצבעיהם מגוונים ומיוחדים.
  •הפריחה בדרך כלל בחורף ובאביב.
  •מערכת השורשים קרובה לפני הקרקע- אוגרים מזון, מתפצלים ומתפתלים.
  •ההאבקה מתבצעת על ידי חרקים בעיקר דבורים, הנמשכות לפרחים בשל ההאבקה המזינה.
  •פרח האירוס משמש כסמלה של החברה להגנת הטבע בישראל. החברה להגנת הטבע נאבקת לשימורו ואכן מצליחה להציל את מיני האירוס מכליה.

  נשמח לענות על שאלות.
  שי ושי-אדריכלות נוף 🍃
 • היום בפינת השישי שלנו: אירוס. 🌷
(שווה ללחוץ Play 🎬 🎼 על התמונה) •צמח מוגן ‼️
•ממשפחת האירוסיים. •קיימים 300 מינים שהם גאופיטים רב-שנתיים.
•פרחיו של האירוס ייחודיים, צורותיהם וצבעיהם מגוונים ומיוחדים.
•הפריחה בדרך כלל בחורף ובאביב.
•מערכת השורשים קרובה לפני הקרקע- אוגרים מזון, מתפצלים ומתפתלים.
•ההאבקה מתבצעת על ידי חרקים בעיקר דבורים, הנמשכות לפרחים בשל ההאבקה המזינה.
•פרח האירוס משמש כסמלה של החברה להגנת הטבע בישראל. החברה להגנת הטבע נאבקת לשימורו ואכן מצליחה להציל את מיני האירוס מכליה.

נשמח לענות על שאלות.
שי ושי-אדריכלות נוף 🍃
 •  5  1 1 hour ago
 • Посмотрев поняла что, мы взрослеем. С этим ничего не поделать.
  Ну и фирменная конечность
 • Посмотрев поняла что, мы взрослеем. С этим ничего не поделать.
Ну и фирменная конечность
 •  28  1 1 hour ago
 • Suncity • Khalid (feat. Empress Of).
 • Suncity • Khalid (feat. Empress Of).
 •  19  1 1 hour ago
 • 逆行
 • 逆行
 •  24  1 2 hours ago
 • Semplice ma d’effetto! Abitino rosso disponibile anche nero 😍 #specialprice 22€
 • Semplice ma d’effetto! Abitino rosso disponibile anche nero 😍 #specialprice 22€
 •  116  2 2 hours ago
 •  61  1 2 hours ago
 • 🎱🎱
 • 🎱🎱
 •  18  1 2 hours ago