Search Hashtag & User

#recycle Instagram Story & Photos & Videos

recycle - 4.5m posts

Latest #recycle Posts

Advertisements

Advertisements

Advertisements

Advertisements

 • Mình hay ra đường uống cafe và có thói quen uống bằng ống hút nên sau khi đã có ống hút inox xài ở nhà thì ra đường phải cầm theo cái này. Vẫn là nhựa nhưng đỡ hơn ít nhất 7 cái ống hút dùng 1 lần mỗi tuần. Single-use plastics là cái nên tập trung ở thời điểm này vì nó là cái thứ được xả vô tội vạ nhất
  #refuse #reduce #reuse #recycle
  #saynotosingleuseplastics
 • Mình hay ra đường uống cafe và có thói quen uống bằng ống hút nên sau khi đã có ống hút inox xài ở nhà thì ra đường phải cầm theo cái này. Vẫn là nhựa nhưng đỡ hơn ít nhất 7 cái ống hút dùng 1 lần mỗi tuần. Single-use plastics là cái nên tập trung ở thời điểm này vì nó là cái thứ được xả vô tội vạ nhất
#refuse #reduce #reuse #recycle 
#saynotosingleuseplastics
 •  2  1 6 minutes ago
 • 🌳: Horticulture wastes; tree branches, trunks and trimmings from the maintenance and pruning of trees. Ever wondered where it goes after it’s been collected?
  _
  Horticulture wastes are collected and sent to processing plants to be converted into compost of different grades.
  _
  📷: Behind the scenes of a truckload full of horticulture wastes being unloaded to a green waste recycling plant in Singapore!
 • 🌳: Horticulture wastes; tree branches, trunks and trimmings from the maintenance and pruning of trees. Ever wondered where it goes after it’s been collected? 
_
Horticulture wastes are collected and sent to processing plants to be converted into compost of different grades. 
_
📷: Behind the scenes of a truckload full of horticulture wastes being unloaded to a green waste recycling plant in Singapore!
 •  4  1 8 minutes ago

Advertisements

 • Meditating 🧖🏻‍♀️🌱
 • Meditating 🧖🏻‍♀️🌱
 •  11  2 9 minutes ago
 • Perfume made of recycled fruits and flowers 🌹
 • Perfume made of recycled fruits and flowers 🌹
 •  4  1 11 minutes ago

Advertisements

 • 当每人少扔一张纸,这个地球就会更加美丽
  希望有一天,垃圾桶也会下岗
  捡起一张纸,一人尽一份力 创造一个美丽的家园
  不仅仅是帮助你瘦身那么简单;我们还有一个更有意义的活动
  现在就拿起你的双D DOUBLED 跟我们一起携手环保!创造无限循环时尚!🔄 保护地球同等于保护自己

  #22VD #DRÊVE3R #DOUBLED #recycle
 • 当每人少扔一张纸,这个地球就会更加美丽
希望有一天,垃圾桶也会下岗
捡起一张纸,一人尽一份力 创造一个美丽的家园
不仅仅是帮助你瘦身那么简单;我们还有一个更有意义的活动 
现在就拿起你的双D DOUBLED 跟我们一起携手环保!创造无限循环时尚!🔄 保护地球同等于保护自己

#22VD #DRÊVE3R #DOUBLED #recycle
 •  6  0 14 minutes ago
 • It’s not you. No wait... it is you 👋🏼
 • It’s not you. No wait... it is you 👋🏼
 •  6  3 14 minutes ago
 • Spread the good word!

  Together with Badung Environmental Agency (@dlhkbadung ), acting on the issuance of last year's Badung Regent Law no. 48 on the implementation of the 3R practice through Waste Bank, we make the rounds to socialize the #wastebank program.
  It's a solution that will not only have a positive impact on the #environment by getting more #waste recycled but also to communities as a new source of income has open from the waste they produce. It's a win-win solution👌.
 • Spread the good word!

Together with Badung Environmental Agency (@dlhkbadung ), acting on the issuance of last year's Badung Regent Law no. 48 on the implementation of the 3R practice through Waste Bank, we make the rounds to socialize the #wastebank program. 
It's a solution that will not only have a positive impact on the #environment by getting more #waste recycled but also to communities as a new source of income has open from the waste they produce. It's a win-win solution👌.
 •  11  1 15 minutes ago